Registracija

Šifro plačnika najdete izpisano v prejetem računu oz. v Pogodbi o dostopu.

Za kontrolno številko uporabite številko prejetega računa. V kolikor kontrolna številka zadnjega računa ne omogoča vpisa na portal, vnesite številko prejšnjega računa.

Captcha